HP Francja

Wykonanie mebli i arranżacja w sklepie HP we Francji. Projekt zgodny ze standardami korporacyjnymi.